Блог

Позитивно възпитание

Тема на събитието:
Ден и час: 02.11.2017г.

„Първите седем” – Ани Дюлгерска
„Методи на позитивно възпитание” – Таня Георгиева
Работата в малка група се състоеше от лекционна част и дискусия относно детското развитие, формирането на характера и често срещаните трудности във възпитанието и отглеждането на децата.

Comments for this post are closed.