Статии

Детската картинка

Детската картина е много повече от просто случайни линии, безсмислени фигури и случайни цветни ... Детската картина е много повече от просто случайни линии, безсмислени фигури и случайни цветни петна. Изследвания са показали, че изкуството създадено от децата е пряко отражение на техните вътрешни светове. Детски психолози са изследвали този феномен в продължение на десетилетия.

Какво вдъхновява децата да създават изкуство?
Причината е тази, която вдъхновява всеки, на всяка възраст, за да се създаде нещо красиво: да изрази мисъл или чувство в художествена форма. За да бъде едно произведение на изкуството трябва да притежава елементи на памет, случка от реалния живот и неизчерпаеми елементи от света на въображението в една единствена цялост. Това е възможността на децата да изследват своите спомени, да включат елементи от настоящето и мечтите си за бъдещето.

Терапевтите често използват произведения на изкуството като начин да влязат в детския свят. Обсъждайки с детето историята в едно произведение на изкуството, асоциативно то го свързва с елементи от своя собствен опит.
Коментарите са изключени за Детската картинка