Детски психолог

Огромни са предизвикателствата през които преминават родителите, за да възпитат децата си така, че да израснат, да придобият увереност и самочувствие в този бързо променящ се свят. Моята работа се базира на техники, които осигуряват позитивно самочувствие, техники за самоконтрол и реализиране на индивидуалния потенциал на всяка личност. Моята роля е да ръководя идентифицирането на силните страни, премахване на безполезните модели на поведение. Всичко това говори за моята вяра, че всичко от което се нуждаем е в самите нас.“ – от автора
 
Аз съм психолог с опит в работата с деца и младежи с емоционални, социални и поведенчески затруднения. Провеждам срещи и консултации с родителите, с цел подобряване на взаимоотношенията родител-дете, семейни отношения, възпитание и трудности в общуването. Провеждам индивидуални и групови терапии за различни проблеми в училищната адаптация. Изготвям цялостна психодиагностика и оценка на поведение, концентрация, самооценката, общуване с връстници, памет.
Моята практика е насочена към ефективна цялостна оценка и психологическа подкрепа на деца и тийнейджъри и техните родители. Имам опит в областта на поведенческите проблеми, тревожност, трудности във взаимоотношенията в семейството, включително развод и тежка загуба. Работя с деца с хиперактивност, аутизъм, задръжки в психичното развитие.
Може да се обърнете към психолог, както за подобряване на родителско-детските взаимоотношения, така и за преодоляване на следните проблеми:
 • Затруднения при писане и четене
 • Неувереност
 • Неустойчиво внимание
 • Емоционална нестабилност
 • Трудности в общуването с връстници и възрастни
 • Прояви на хиперактивност
 • Поведенчески проблеми
 • Агресия
 • Истерични викове
 • Страхове
 • Стрес и загуба на близък, развод
 • Особености в психическото развитие
 • Трудности в отглеждането и възпитанието
 • Бягства от дома и училище
 • Липса на мотивация за учене
 • Употреба на наркотици
Първата терапевтична среща е добре да бъде с родителите, за да може да се набави информация за средата на детето, методите на възпитание, трудностите във възпитанието.
Моята цел е да използвам своя опит в областта на консултацията за да помогна на деца и тинейджъри да се справят с проблемите си и да се превърнат в успешни възрастни.