За мен

Таня Георгиева - ПсихологТаня Георгиева - ПсихологТаня Георгиева - ПсихологКазвам се Таня Георгиева и съм психолог, практикуващ в град Варна. Професионалните ми интереси са насочени към индивидуално психологическо консултиране с възрастни, юноши и деца, които срещат трудности от различно естество. Работя върху проблеми във взаимоотношенията, трудности в работата, чувства за личностен дискомфорт, конфликти в семейството, конфликти в работа, житейски кризи, ниска самооценка, личностно развитие, себепознание и др. Имам богат опит в консултирането на деца, страдащи от разстройства на развитието. В моята практика ценя създаването на силна, доверителна връзка с клиентите ми, така че те да се чувстват комфортно и уверено в нашата съвместна работа. Моят стил е топъл и приемащ. Използвам подход, ориентиран към клиента, което означава, че поставям акцент на вашите преживявания и начина, през който виждате света. Обичам да работя съвместно клиентите си, да предоставям аналитични обратни връзки, като същевременно уважавам, че те са експерти в своя си живот и опит. Моята цел е да им помогна безопасно да пуснат всичко онова, което им пречи, да осъзнаят къде са били, къде искат да отидат и да създадат свои нови умения да ги осъществят. Заедно можем да намерим по-здравия път към промяна и личностно израстване!

Образование:

Завършила съм магистърска степен по Психология и психопатология на развитието през 2013 г. Придобивам научна степен доктор към Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Педагогическа и възрастова психология, след защита на дисертация през 2017 г.

Квалификации и обучения:

 • Курс "Работа със скринингов тест за оценка на развитието (двигателно, познавателно, социално, емоционално, езиково) на деца на 3 години до 3 години и 6 месеца"
 • Базово обучение "Личен опит по психодрама и групова терапия" – 250 часа
 • Теоритико-клиничен семинар „"Присъствието на отсъстващите предци в професионалната ни работа“ – Шантал Нев и Димо Станчев
 • „Толерантност в училищна среда – тренинг основан на приказки“
 • „Умения за разрешаване на конфликтни ситуации при работа с деца, родители и други заинтересовани страни“
 • Сертификационен курс по Хипноза и хипнотерапия към Българска асоциация по хипноза
 • „Норма и патология в психичното развитие при деца до шест годишна възраст“ – проф.д-р Иванка Бончева
 • „Какво казваме ние – какво чуват родителите, какво казват родителите – какво чуваме ние?“ – Д-р Весела Банова
 • Участие в семинар "Символната реч"
 • "Метафората като терапевтичен подход за активен и щастлив живот” - Марина Блущайн
 • “Разпознаване и превенция на суицидно поведение при юноши”

Към момента се обучавам в две психотерапевтични направления – Психодрама- асистент по психодрама метода за индивидуална и групова психотерапия Системен и фамилен брачен консултант към института по групова психотерапия "Бернхард Ахтерберг".