За мен

Нещо за мен облечено в думи – многопластова, различна, емоционална, жива, щастлива. . .

Казвам се Таня Георгиева и от моята най-млада възраст се интересувам от психология, книги за самопомощ, езотерика, както и източна философия. Може би и затова се насочих към хипнотерапията и с моето лично израстване започнаха и промените в живота ми. Нека споделя малко от моя личен опит с вас. Когато за първи път се подложих на хипноза – не можех да повярвам, че има разлика в мен самата. Вътрешно започнах да се чувствам по-спокойна, щастлива, уверена и най-вече релаксирана. Още след първата сесия се почувствах и по-позитивна, разтоварена от емоционални блокажи. Това ми помогна да се движа напред и ми даде нов фокус за живота си.

Следващото ми „пътуване“ към вътрешния ми мир и хармония бяха през 200 часа личен опит в група към българското дружество по Психодрама и групова терапия. Основните неща, които получих са широкообхватен поглед, разбиране, търпение, толерантност, движение, емоции. Сякаш всичко това се сливаше в часовете и се разливаше само в едно – приемане. Започнах жадно да попивам от другите истории, разказвах собствени, а часовете сякаш летяха. Летяха, а аз се променях – бавно…отвътре ….навън…започнах да се фокусирам върху нещата, които са важни за мен, усамотявах се и се свързвах с природата, благодарих…за всичко…Лека полека разбрах, че тази работа която съм избрала ми носи огромно удоволствие, но не само удоволствие, аз летях…

След всяка среща с клиент в кабинета, аз се чувствах жива, помогнала, дала….чувствам, че това е моят цел в живота, да се раздавам, да бъда фокусирана в доброто, сърдечността, в красивото общуване между две или повече души. Научих се да се смирявам, да приемам, да не се гневя толкова силно, а това е едно уникално усещане за вътрешен мир и баланс. Всяка клетка в моето тяло е в хармония, в усещане за цялост и уникалност. Грижа се за ума и за тялото си с любов, приемам всичко около мен с любов, и му давам път да израсне, да узрее и да разцъфне. И пазя душата си чиста, давам й възможност да се изрази, да сподели и да приеме реалността. И летя! Защото полетът е простор!

В моята практика ценя създаването на силна, доверителна връзка с клиентите ми, така че те да се чувстват комфортно и уверено в нашата съвместна работа. Моят стил е топъл и интерактивен и предимно използвам подход, ориентиран към клиента, което означава, че поставям акцент на вашите преживявания и начина, през който виждате света. Обичам да работя съвместно с клиентите си, да предоставям знания и обратна връзка, като същевременно уважавам, че те са експерти в техния живот и опит. Моята цел е да им помогна безопасно да осъзнаят къде са били, както и къде искат да отидат, и да създадат план за това как да го направят. Заедно можем да намерим най-добрия път към промяна и личностно израстване!

Готова съм да извървим пътя заедно!
Моите области на професионален интерес и специализация включват:

2004-2008 – бакалавър специалност „Философия”
2011-2014 – магистър специалност „Психология и психопатология на развитието”
2013 – участие в обучителен семинар на тема: „Норма и патология в психичното развитие при деца до шест годишна възраст”
2015 – Обучителен курс „Работа със скринингов тест за оценка на развитието (двигателно, познавателно, социално, емоционално, езиково) на деца на 3 години до 3 години и 6 месеца”
2014-2017 – доктор по педагогическа и възрастова психология
2016 г. – участие в семинар „Символната реч” при децата аутисти
2019 – сертификационен курс по Хипноза и хипнотерапия към Българската Асоциация по Хипноза
2020-2021г. – преминах успешно 200 часа личен опит към Българското дружество по психодрама и групова терапия.
2021г – обучаваща се в първо обучително ниво за психодрама-асистент.

Участие с доклади:
Генерализирани разстройства на развитието. Диагностични критерии. Синдром на Аспергер. „Приложна психология и социална практика” – сборник доклади, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2014
Разстройство с дефицит във вниманието и хиперактивност. Добри практики. Юбилейна международна научна конференция „20 години специалност „Психология“ – пътуване към себе си“. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2014.
Специализирано приложение на социалнопсихологическия тренинг за работа с деца и ученици. „Приложна психология и социална практика” – сборник доклади, ВСУ „Черноризец Храбър”, с. 207-212, 2016
Психологическа подкрепа на деца със специални образователни потребности, „Национална научно-практическа конференция по психология”, Българската школа по психоанализа, с.90-98, 2016