За мен

Нещо за мен облечено в думи – многопластова, различна, емоционална, жива, щастлива. . .

Казвам се Таня Георгиева и от моята най-млада възраст се интересувам от психология, книги за самопомощ, езотерика, както и източна философия. Може би и затова се насочих към хипнотерапията и с моето лично израстване започнаха и промените в живота ми. Нека споделя малко от моя личен опит с вас. Когато за първи път се подложих на хипноза – не можех да повярвам, че има разлика в мен самата. Вътрешно започнах да се чувствам по-спокойна, щастлива, уверена и най-вече релаксирана. Още след първата сесия се почувствах и по-позитивна, разтоварена от емоционални блокажи. Това ми помогна да се движа напред и ми даде нов фокус за живота си.

В моята практика ценя създаването на силна, доверителна връзка с клиентите ми, така че те да се чувстват комфортно и уверено в нашата съвместна работа. Моят стил е топъл и интерактивен и предимно използвам подход, ориентиран към клиента, което означава, че поставям акцент на вашите преживявания и начина, през който виждате света. Обичам да работя съвместно с клиентите си, да предоставям знания и обратна връзка, като същевременно уважавам, че те са експерти в техния живот и опит. Моята цел е да им помогна безопасно да осъзнаят къде са били, както и къде искат да отидат, и да създадат план за това как да го направят. Заедно можем да намерим най-добрия път към промяна и личностно израстване!

Готова съм да извървим пътя заедно!
Моите области на професионален интерес и специализация включват:

2004-2008 – бакалавър специалност „Философия”
2011-2014 – магистър специалност „Психология и психопатология на развитието”
2013 – участие в обучителен семинар на тема: „Норма и патология в психичното развитие при деца до шест годишна възраст”
2015 – Обучителен курс „Работа със скринингов тест за оценка на развитието (двигателно, познавателно, социално, емоционално, езиково) на деца на 3 години до 3 години и 6 месеца”
2014-2017 – доктор по педагогическа и възрастова психология
2016 г. – участие в семинар „Символната реч” при децата аутисти
2019 – сертификационен курс по Хипноза и хипнотерапия към Българската Асоциация по Хипноза

Участие с доклади:
Генерализирани разстройства на развитието. Диагностични критерии. Синдром на Аспергер. „Приложна психология и социална практика” – сборник доклади, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2014
Разстройство с дефицит във вниманието и хиперактивност. Добри практики. Юбилейна международна научна конференция „20 години специалност „Психология“ – пътуване към себе си“. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2014.
Специализирано приложение на социалнопсихологическия тренинг за работа с деца и ученици. „Приложна психология и социална практика” – сборник доклади, ВСУ „Черноризец Храбър”, с. 207-212, 2016
Психологическа подкрепа на деца със специални образователни потребности, „Национална научно-практическа конференция по психология”, Българската школа по психоанализа, с.90-98, 2016