Блог

Игри

Играта е метод, чрез който се докосваме до детето. Играта е важна част от развитието на детето, чрез нея детето се самоизразява, забавлява, развива. Чрез играта при децата се развива въображение и креативност. Играеки децата опознават света около себе си, градят взаимоотношения, развиват мисленето си и уменията си да разсъждават, логическата мисъл, уменията си да взимат решения.

Comments for this post are closed.