Статии

Място на децата в семейството според реда на раждане

Детето вижда, че има повече общи черти с дете на същата възраст от друго семейство, отколкото в собственото сравнение с братята и сестрите си. Децата не осъзнават този процес, но те се сравняват и оглеждат с другите деца от семейството. Ние наричаме това конкуренция. Те се опитват да открият по каквъв начин да станат част от семейството, като се насочат към сфери, които още не са заети от другите деца. Ако на едно се отдава ученето, друго ще се опита да стане всеобщ любимец, трето да играе ролята на доброто дете....Първото дете обикновено е и първото, което търси начин, по който да бъде част от семейството и да бъде най-добро. Те могат да придобият значимост като бъдат умни, отговорни, добри, да се стремят към съвършенство.

Второто дете открива, че първото място е вече заето и трябва да открие друг начин да се превърне в част от семейството. Второто може да бъде по несериозно, шумно и да се старае да се хареса на всички, да е по-малко отговорно и да се старае да се държи по-неадекватно, защото е решило, че не може да поддържа темпото на по-голямото. Ако се роди трето дете второто може да се почувства притиснато, тъй като няма да има нито привилегиите на най-голямото, нито предимствата на най-малкото.

Най-малките деца могат да решат да бъдат сладки и забавни. Те често се научават и бързо да манипулират. Също така смятат, че заслужават специално отношение. Когато семейството има само едно дете, то може да има чертите на най-малкото и най-голямото.

Предложения!
  • Окуражавайте децата си да вършат задължения според възрастта. Помагайте на най-голямото дете да споделя чувства и преживявания. Те трябва да разберат, че е нормално да допускат грешки и не са съвършени.
  • Второто дете се нуждае от отдушник, чрез който да покаже, че се различава от по-възрастните. Ако второто дете си мисли, че животът е несправедлив, изслушвайте го, окуражавайте го, уважавайте чувствата му.
  • Децата, които са по средата се нуждаят от специално отношение само между вас и тях. Важно е да изградите взаимоотношенията си с тях, за да се чувстват сигурни. Малките стъпки като целувката, прегръдката и държенето за ръка са важни елементи в създаването на връзката. Тези деца си мислят, че на тях се пада да осигуряват мира в семейството.
Най-малките

От огромно значение е да гледате сериозно на най-малките деца, така че да развият и други качества, освен да се правят на мили и забавни. Трябва да ги питате какво мислят и да ги окуражавате да споделят чувствата си. Дайте им възможност да пораснат и да бъдат отговорни.

Децата ще се научат, че те са уникални сами по себе си. Техните личностни качества и таланти могат да помогнат на семейството. Те не трябва да се сравняват едно с друго, защотот са добри по свой начин. ВАЖНО Е ДА РАЗБЕРЕМ, ЧЕ ДЕЦАТА НИ ВЗИМАТ РЕШЕНИЯ, КОИТО ПОСЛЕ ВЛИЯТ НА ТЯХНОТО ПОВЕДЕНИЕ. Ние само трябва да ги подкрепяме в израстването и натрупването на опит.

Коментарите са изключени за Място на децата в семейството според реда на раждане