Блог

Социалнопсихологически тренинг

Целта на „социалнопсихологическите тренинги ” е да формира у участниците ефективни комуникативни навици и да повиши психологическата компетентност в общуването, както и да подобри психосоциалното функциониране при децата.
Установява се, че социалнопсихологически тренинг е надеждна форма за обучение в базови комуникативни умения, емоционална съпричастност, ефективно взаимодействие, емоционална устойчивост, преодоляване на конфликти и др.

Comments for this post are closed.