Общуването с децата

Разбирането на желанията и потребностите на децата ви е едно от най- важните неща, които трябва да ...

Разбирането на желанията и потребностите на децата ви е едно от най- важните неща, които трябва да се научат всички родители . Когато ефективно насочвате и възпитавате детето си, ще има възможността да стане зрял и пълноценен индивид.Трябва да се има предвид , че детето ви има уникална личностна черта, която остава постоянна през целият му живот. Говореното с децата трябва бъде част от ежедневието на всеки родител. Ако искате да помогнете на детето си да усъвършенства уменията си да говори е важно не само да им говорите, но и да ги слушате. Ефектът от един разговор между родител и дете е 6 пъти по-голям ако се води диалог, отколкото ако говори само родителят. Колкото повече детето говори, толкова повече подсилва познанията си. Децата, които се чувстват ценени и вярват в способностите си, имат високо самочувствие. Когато общувате с детето, играете с него, четете или просто го изслушвате, това са начините да го накарате да се чувства ценено. Така то само ще открие какъв човек иска да стане. Успехът спохожда хора, които сами себе си харесват и са в хармония със себе си. Самоуважението е основен ключ за успеха в живота. Развитието на положителна самооценка и самочувствие е изключително важно за щастието и успеха на децата. Положител връзката родител-дете осигурява подкрепата за едно дете да развие истинско уважение и отношение към себе си и към другите. Децата жадуват за време с родителите си. Това ги кара да се чувстват специални. Щастието обаче е много повече от постигането на успех. Да научим децата да се справят с неуспеха, загубата, срама, трудностите и поражението е също толкова важно, ако не и по-важно, от това да бъдат успешни или във всичко да са първи. Когато усещат, че са достатъчно силни, за да се справят с болката, страха, яда и тъгата, децата добиват вътрешната сила да приемат света около себе си. Самооценката в началната училищна възраст се формира до голяма степен под влиянието на учителя. Децата отдават особено значение както на оценката на интелектуалните си възможности, така и на мнението на възрастните и връстниците. При това е важно положителната оценка да бъде общопризната. Самооценката и свързаните с нея загуби и претенции се явяват личностен параметър и позволяват да се съди за това, как протича процесът на развитие на личността на малкия ученик под влияние на учебния процес. По една или друга причина , някои деца не развиват социални умения толкова лесно, колкото другите. Те трудно общуват и когато възникне трудност те се оттеглят за безопасност в дома, семейството. Вероятно нищо не е толкова болезнено за една майка, колкото отхвърлянето на нейното дете. Децата понякога се нуждаят от психологическа помощ, точно както възрастните. Родителите се обръщат към психолог, когато забележат, че детето им не се развива като останалите деца. Понякога това се случва и в училищна възраст, когато на преден план излиза неумението да се справят с училищните задължения. Психолозите са тези, които могат да помогнат на децата да се справят с проблеми като тревожност, депресия, хиперактивност, конфликти с родители и стресови събития като развод или смърт на родител.