Хипноза

Терминът "хипноза" произлиза от древногръцката дума "хипнос", което означава сън. Опитът да бъдеш в хипноза обаче не е същият като да спиш. Някои хора могат да се чувстват сякаш са в състояние, подобно на транс, докато други могат да се чувстват напълно наясно със заобикалящата ги среда и това, което слушат. И двете опитности са напълно нормални. Хипнотичното състояние е познато на всички ни и е естествено фокусирано, спокойно състояние на съзнанието. Под хипноза лесно се достига и работи с подсъзнанието, а насочвайки ви с този доказан ефективен процес, ще ви помогне да създадете желаната от вас промяна. Всички човешки същества са внушаеми в ежедневието си, някои може би повече от други, затова всеки има способността да бъде хипнотизиран. Докато някои хора мислят, че не могат да бъдат хипнотизирани, изследванията показват, че почти всеки може да бъде хипнотизиран, ако желае да бъде. Важно е да запомните да подходите към този опит с отворено съзнание. Чрез хипнотерапията можете да се научите как да разпознавате собствения си потенциал и да осъзнаете какви промени трябва да направите във вашите мисли, поведение и емоции, за да можете да постигнете желания от вас живот. Хипнозата се практикува в продължение на стотици години, но хипнотерапията, се е развила и се е променила значително през това време. В момента има значително количество научни изследвания от последните 50 години, които доказват, че хипнотерапията може да има измерими и полезни ефекти върху клиента. Хипнозата е много мощен инструмент за създаване на бърза промяна в живота ви, но както при повечето неща в живота, колкото повече влагате в нея, толкова по-добри резултати ще получите от нея.