Категория: Uncategorized

Социалнопсихологически тренинг

Целта на „социалнопсихологическите тренинги ” е да формира у участниците ефективни комуникативни навици и да повиши психологическата компетентност в общуването, както и да подобри психосоциалното функциониране при децата.
Установява се, че социалнопсихологически тренинг е надеждна форма за обучение в базови комуникативни умения, емоционална съпричастност, ефективно взаимодействие, емоционална устойчивост, преодоляване на конфликти и др.

Игри

Играта е метод, чрез който се докосваме до детето. Играта е важна част от развитието на детето, чрез нея детето се самоизразява, забавлява, развива. Чрез играта при децата се развива въображение и креативност. Играеки децата опознават света около себе си, градят взаимоотношения, развиват мисленето си и уменията си да разсъждават, логическата мисъл, уменията си да взимат решения.

Тиим билдинг на открито

от 01.11.2013г. до 03.11.2013г.
Място на провеждане: Гърция
Паралия – Катерини

Едно невероятно изживяване, в което имаше много игри, дискусии, емоции.
Участниците успяха да се опознаят по-добре в средата извън работното място, работеха в екип, разрешаваха се конфликтни ситуации, обменяше се информация, сменяха се роли.