Етапи в детско-юношеското развитие /6-7 години/

Физическо развитиеНарастване на теглото поради значително увеличение на мускулната маса.Сърдечния ...Физическо развитие

 • Нарастване на теглото поради значително увеличение на мускулната маса.
 • Сърдечния ритъм и честотата на дишане са близки до тези на възрастен.
 • Тялото може да изглежда върлинесто като в период на бърз растеж.
 • Млечните зъби започват да се сменят с постоянните, започвайки с двата предни горни.
 • Острота на зрението 20/20; ако е под 20/40 трябва да се направи консултация със специалист.
 • Най-често срещания зрителен проблем в този етап от детството е късогледството (Бърк, 2007).
 • Изразходва 6,700 J до 7,1000 J (1,600 до 1,700 калории) на ден.

 

Моторно развитие

 • Има все по-добър контрол над  двигателните си умения;
 • движенията са по-точни и съзнателни, въпреки че още е налице малко несръчност.
 • Обича енергично да тича, скача, катери и хвърля.
 • Не може да стои спокойно.
 • Времето, през което има внимание нараства; работи по задания за по-дълги периоди от време.
 • имат пространствена ориентация – напред, отпред, отгоре, отдолу, настрани, отляво, отдясно, отзад…
 • Може да конценрира усилията си, но не винаги последователно.
 • Разбира времето (днес, утре, вчера) и обикновени движения (някой неща стават по-бързо от други).
 • Различава сезоните и основните дейности през всеки от тях.
 • Забавлява се с разрешаване на задачи и различни дейности по сортиране като подреждане, пъзели и лабиринти, които включват свързване на букви и думи с картинки.
 • Разпознава да чете някои думи, опитва се да учи думи.
 • В някои случаи детето може да чете добре.
 • Обича да кара колело, да плува, да се люлее, да рита топка.
 • Обича да прави разни неща.
 • Размества или обърква някои букви.
 • Може да проследява обекти.
 • Сгъва и реже хартия в прости форми.
 • Може да връзва връзки, върви (на обувки например).

 

Език  – Говорни умения

 • Може да се идентифицира дясната и лявата ръка.
 • Приема положително вярвания, свързани с необясними, магически неща или фантазия.
 • Имат изградено разбиране за смъртта и умирането, изразява страх, че родителите могат да умрат.
 • Говори много.
 • Обича да разказва вицове и гатанки; често хуморът е далеч от фините.
 • Експериментира с жаргон и ругатни и го намира за смешно.
 • Ентусиазирани и любознателни за околната среда и ежедневните събития.
 • Обича да говори с възрасти; задава много въпроси.
 • Научава от 5 до 10 думи на ден, речник на 10,000-14,000.
 • Използва подходящи глаголни времена, както и структурира изреченията.

 

Емоции и поведение

 • Използва вербална реч, отколкото лоши настроения или физическа агресия, за да изразя недоволството: „Това е мое – върни ми го веднага!“
 • Има промени в настроението в зависимост от деня и ситуациите в него.
 • За приятелство с родител са по-малко зависими, но все още се нуждаят от близост и възпитание.
 • Нетърпеливи, нуждаещи се от одобрение, увереност и похвали на възрастни, могат да се оплакват прекалено за незначителни неща, за да получат повече внимание.
 • Често не могат да гледат на света от гледната точка на друг.
 • Самооценка на неуспех може да направи детето лесно разочаровано.
 • Не мога да се справят с нещата, които не вървят по свой собствен начин.
 • Не разбира етично поведение или морални стандарти, особено когато правят неща, които не са били дадени като правила.
 • Разбира, когато се каже, че е „лошо“ основават се  на други ценности.
 • Може да изшитват  страх от неизвестното, като неща в тъмното, шумове, и животни.
 •  Задържа вниманието си за по-дълго.
 • По-трудно се разсейва от странична информация, когато решава задачи.
 • Помни и повтаря 3 цифри.

 

Математика

 • Познава цифрите и знаците: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, <, >, =, +, –
 • Може да състави и реши задача с едно действие – събиране или изваждане.
 • Знае как се ползват аритметичните знаци.
 • Може да раздели кръг и квадрат на 2 и на 4 равни части.
 • Може да брои до 10 и обратно.
 • Знае че за всяко число от 1 до 10 важи факта че ако се събере с единица, ще се получи следващото, а ако се извади от него единица, ще се получи предходното. Например за числото 5, ако се събере с единица, ще се получи следващото в редицата – 6, а ако се извади единица, ще се получи предходното – 4.
 • Може да назове текущия месец и последователността на дните от седмицата.

 

Творчески способности

 • Може да сглоби всякаква фигура по образец от конструктор.
 • Може да направи прост предмет по образец от хартия (кораб, солничка).
 • Може да прави различни апликации от хартия – самостоятелно и по образец.
 • Може да подрежда сложни пъзели без чужда помощ.
 • Може да регулира силата на натиск на молива върху листа.
 • Може да променя направлението на движението на ръката си, в зависимост от формата, която очертава.
 • Може да нарисува фигури на една линия.
 • Оцветява картинки без да излиза от контурите им. Внимателно оцветява сложни картинки.
 • Ориентира се в тетрадка с квадратчета или в тетрадка с линии.

 

Елементарни знания

 • Знае своето име и фамилия.
 • Знае името и фамилията на родителите си.
 • Знае името на града (селото), в който живее.
 • Знае столицата на България.
 • Знае името на нашата планета.
 • Знае основните професии на хората. Може да обясни с какво са характерни те.
 • Назовава сезоните, частите от деня, дните на седмицата – последователно.
 • Назовава зимните, пролетните, летните и есенните месеци.
 • Различава хищните животни от тревопасните.
 • Различава дивите цветя от градинските.
 • Различава дърво от храст.
 • Знае природните явления. Може да ги опише.

 

Мислене

 • Умее да прави изводи. Например може да довърши изречението: „Щом като тати надвишава по ръст мама, значи мама е …“ (по-ниска от тати)
 • Намира излишната дума в поредица от думи. Например: Гнездо – птица – трамвай – дърво; Хубав – смел – лош – красив; Ягода – лук – диня – пъпеш
 •  Отговаря на провокативни въпроси. Например: Ако щъркела, който стои на един крак тежи 5 кг, колко ще тежи когато стъпи на два крака?
 • Определя последователността на събитията.
 • Намира и обяснява несъответствията в две изображения.
 • Намира и обяснява разликите между предмети и явления.
 • При набор от предмети, намира излишния и обяснява своя избор.

 

Памет

 • Запомня от 8 до 10 картинки.
 • Запомня фрази. Например: „През есента често вали дъжд.“
 • Разказва по памет разкази, приказки, филмчета, съдържание на картинки.
 • Може да повтори точно кратък текст.
 • Знае различни броилки и скоропоговорки.

 

Внимание

 • Изпълнява задача, без да си отвлича вниманието около 15 минути.
 • Намира 5-6 разлики между предмети или между две подобни рисунки.
 • В зрителното му поле се задържат от 8 до 10 предмета.
 • Копира с максимална точност модел или движение.
 • Умее да играе всякакви игри, свързани с вниманието и бързата реакция. Например: една от най-широко разпространените игри е „Обичаш ли, обичаш ли“. Играта се играе с помощта на топка. Възрастния пита: „Обичаш ли, обичаш ли диня?“ и хвърля топката към детето. Ако то обича – я хваща, ако не обича – я остава да падне на земята.

 

Социално развитие

 • Харесва активни игри.
 • Обича да се състезава.
 • Събира се с еднакви по пол връстници.
 • Превръща егоистичната реалност в по-комплексна гледна точка.

 

Комуникативно развитие

 • Може да разпознава сравнително вярно дясна и лява ръка.
 • Поддържа положителните си убеждения, включително за необясними неща (магия или фантазия).
 • Достига до някакво разбиране за смъртта и умирането; изразява страх, че родителите могат да умрат.
 • Много говори.
 • Обича да разказва шеги и гатанки, често хумора не е много умел.
 • Експерименти с жаргон и ругатни и го намира за смешно.
 • Ентусиазирано и любознателно за обкръжението и всекидневните събития.
 • Може да води разговор като възрастен, задава много въпроси.
 • Научава от 5 до 10 думи на ден; има активен речник от 2,600 думи, а разбира 20,000-24,000 думи.
 • Използва подходящи граматични времена, словоред и структура на изречението.
 • Използва повече езикова, отколкото гневна или физическа агесия, за да изрази недоволство: “Това е мое! Върни ми го, глупак.”
 • Говори си на глас стъпките, които трябва да направи в обикновени ситуации по разрешаване на някакви проблеми (въпреки, че “логиката” може да е неразбираема за възрастните).
 • Сменя настроението си към този, който се грижи за него в зависимост от деня си.
 • Приятелството с родителите е по-малко зависимо, но все още се нуждае от близост и насърчаване.
 • Грижи се е да доставя удоволствие на другите; нуждае се и търси одобрение, уверение и наградата на възрастните; може да се оплаква в повече за дребни наранявания, за да получи повече внимание.
 • Често не може да види света от гледната точка на другите.
 • Личното възприемане на неуспеха може да направи детето разочаровано и измамено.
 • Не може да се справи с неща, които не са в реда си.
 • Не разбира етиката и моралните стандарти, особено когато прави неща, за които не са зададени правила.
 • Разбира, когато се държи “лошо”; ценностите са основани на чуждите наложени ценности.
 • Може да започне да се страхува от непознати неща като неща в тъмното, шумове и животни.

 

Речеви способности

 • Може да се изразява със сложни изречения.
 • Може да състави сложни изречения от предложени думи. Например: рисунка, момиче, рисува, бои, деца и т.н.
 • Бързо образува нови словосъчетания. Например: чанта от кожа – кожена чанта.
 • Обяснява съдържанието на пословици. Например: „Юнак без рана не ходи“, „Гладна мечка, хоро не играе“, „На лъжата краката са къси“, „Сговорна дружина, планина повдига“.
 • Може да състави разказ по сюжетна картина или серия от картини, по случка от живота.
 • Изразително изпълнява стихотворения, с различна интонация акцентира върху строфите, съдържащи радост, възхищение или тъга.

 

Граматика

 • Съставя изречения от 3-4 подадени думи.
 • Съставя изречения по схема.
 • Разделя простите изречения на думи.
 • Разделя думите на срички.
 • Различава гласните и съгласните букви.
 • Определя на коя сричка пада ударението.
 • Определя броя букви в дума.
 • Определя по интонация какво е изречението: повествователно, възклицателно или въпросително.