Услуги

Ако вие сте родител и наблюдавате промени в поведението на детето ви, които ви безпокоят е необходимо да се консултирате с психолог. Като детски психолог мога да предложа помощта си при следните проблеми:

–          Затруднения при писане и четене

–          Неувереност

–          Неустойчиво внимание

–          Емоционална нестабилност

–          Трудности в общуването с връстници и възрастни

–          Прояви на хиперактивност

–          Поведенчески проблеми

–          Агресия

–          Истерични викове

–          Страхове

–          Стрес и загуба на близък, развод

–          Особености в психическото развитие

–          Трудности в отглеждането и възпитанието

 

Извършвам:
  • Диагностика на психични заболявания
  • Психологическо консултиране по въпросите за детско-родителски и семейни отношения
  • Работа с агресивни, хиперактивни деца, аутизъм, обучителни трудности, задръжки в психичното развитие
  • Терапия при трудности в общуването с родители и връстници, страх и неувереност
  • Консултиране на деца, преживели стрес или травма
  • Оценка на поведението на детето и консултиране на родителите
  • Оценка на потребностите на детето
  • Психологическо консултиране за когнитивни увреждания, психически тормоз, справяне с тревожност, насърчаване на позитивни умения